Obilježavanje početka projekta ,,Mi vas trebamo'' Ispis
Utorak, 09 Travanj 2019 07:13

I ovoga puta naša se Škola okrenula europskim fondovima nastojeći u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Benkovac provesti projekt „Mi vas trebamo“ s ciljem promocije i provedbe 2 besplatna programa osposobljavanja CNC operater i kamonoklesar za 30 polaznika članova ciljane skupine. Projektom se želi  utjecati na unapređenje njihovih znanja, vještina, a posljedično i kvalifikacije s ciljem osnaživanja položaja pojedinaca na tržištu rada te mogućnosti pronalaska zaposlenja.

Provedbom projekta nabavit će se CNC edukacijski obradni centar a sve s ciljem unapređenja uvjeta za održavanje programa osposobljavanja.

Vrijeme provedbe ovog projekta je 22 mjeseci, počev od 01-2019 do 11-2020.

Nadamo se da će od ovog projekta najviše koristi imati polaznici-nezaposlene osobe koje se na evidenciji nezaposlenih nalaze već dulje vrijeme i da će se uključivanjem u obrazovanje- osposobljavanje,  povećati  njihova kompetentnost pa i konkurentnost na tržištu rada te mogućnost bržeg zapošljavanja.