Početna Dokumenti
Zakoni, pravilnici, propisi... PDF Ispis E-mail
Autor Josip Predovan   
 1. Statut Srednje škole kneza Branimira
 2. Etički kodeks Srednje škole kneza Branimira
 3. Pravilnik o kućnom redu
 4. Pravilnik o radu
 5. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
 6. Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi kneza Branimira Benkovac
 7. Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća
 8. Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka u Srednjoj školi kneza Branimira Benkovac
 9. Poseban popis arhivskog i dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja Srednje škole kneza Branimira Benkovac
 10. Pravila o upravljanju dokumentarnim i arhivskim gradivom
 11. Pravilnik o radu školske knjižnice
 12. Pravilnik o zaštiti na radu
 13. Pravilnik o zaštiti od požara
 14. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja
 15. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole kneza Branimira Benkovac
 16. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2012
 17. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
 18. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
 19. Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada
 20. Pravilnik o polaganju državne mature
 21. Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi
 22. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole
 23. Pravilnik o jednostavnoj nabavi
 24. Pravilnik o promicanju spoznaja štetnosti duhanskih proizvoda i zabrani uporabe
 25. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
 26. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
 27. Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu
 28. Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
 29. Procedura provjere vjerodostojnosti isprava o stečenim kvalifikacijama prilikom novog zapošljavanja
 30. Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama
 31. Plan klasifikacijskih oznaka
 32. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi
 33. Pravilnik o izborima članova Povjerenstva za kvalitetu

 

 

Microsoft Teams

Katalog školske knjižnice

Projekt Pisin toranj - Film

Repozitorij

E-dnevnik

Prijave za maturu i studij