Početna Knjižnica Popis lektirnih naslova
Popis lektirnih naslova PDF Ispis E-mail
Nedjelja, 29 Ožujak 2020 09:43

Popis djela iz Hrvatske i svjetske književnosti za gimanziju

Prvi razred:

1. HOMER, Ilijada
2. EZOP, Basne 
3. BRLIĆ-MAŽURANIĆ, I. Kako je Potjeh tražio istinu
4. ŠENOA, A. Zlatarovo zlato
5. SALLINGER, J.D. Lovac u žitu
6. NOVAK, V. U glib
7. MATOŠ,A.G. Cvijet s raskršća ili KALEB, V. Gost
8. PAVLIČIĆ, P. Dobri duh Zagreba
9. SOFOKLO. Antigona
10. DRŽIĆ, M. Skup
11. VOJNOVIĆ, I. Ekvinocijo
12. BIBLIJA, Knjiga postanka, Knjiga izlaska, Judita, Pjesma nad pjesmama, Psalmi, Evanđelje po Ivanu
13. HOMER. Odiseja 
14. ESHIL. Okovani Prometej
15. SOFOKLO. Kralj Edip
16. EURIPID. Elektra
17. PLAUT. Tvrdica ( Škrtac )
18. VERGILIJE. Eneida 
19. OVIDIJE. Metamorfoze ( Piram i Tizba, IV. knjiga )
20. STAHULJAK, V. Sjećanja

 

Drugi razred:

1. Dante Alighieri: BOŽANSTVENA KOMEDIJA
2. Francesco Petrarca: KANCONIJER 
3. Giovanni Boccaccio: DECAMERON 
4. Marko Marulić: DAVIDIJADA 
5. Miguel de Cervantes: DON QUIJOTE 
6. William Shakespeare: HAMLET i SAN IVANJSKE NOĆI
7. Marko Marulić: JUDITA
8. Hanibal Lučić: ROBINJA 
9. Petar Zoranić: PLANINE 
10. Petar Hektorović: RIBANJE I RIBARSKO PRIGOVARANJE 
11. Marin Držić: DUNDO MAROJE i NOVELA OD STANCA
12. Pedro Calderon de la Barca: ŽIVOT JE SAN
13. Ivan Gundulić: SUZE SINA RAZMETNOGA, DUBRAVKA i OSMAN 
14. Pierre Comeille: CID
15. Jean Racine: FEDRA
16. Jean Baptiste Poquelin Moliere: ŠKRTAC
17. Carlo Goldoni: GOST1ONIČARKA MIRANDOLINA
18. JohannW.Goethe: PATNJE MLADOG WERTHERA i FAUST
19. Friedrich Schiller: RAZBOJNICI
20. Edgar Allan Poe: GAVRAN i CRNI MAČAK
21. Aleksandar S. Puškin: EVGENIJ ONJEGIN
22. Mihail J. Ljermontov: JUNAK NAŠEG DOBA

 

Treći razred:

1. Ivan Mažuranić: SMRT SMAIL-AGE ČENGIĆA
2. August Šenoa: PRIJAN LOVRO i SELJAČKA BUNA
3. Honore de Balzac: OTAC GORIOT
4. Gustave Flaubert: GOSPOĐA BOVARY
5. Ivan S. Turgenjev: LOVČEVI ZAPISI 
6. Nikolaj V. Gogolj: KABANICA
7. Fjodor M. Dostojevski: ZLOČIN I KAZNA
8. Lav N. Tolstoj: ANA KARENJINA
9. Emile Zola: GERMINAL ili THERESE RAQUIN
10. Eugen Kumičić: UROTA ZRINSKO-FRANKOPANSKA
11. Ksaver Šandor Gjalski: POD STARIM KROVOVIMA 
12. Ante Kovačić: U REGISTRATURI
13. Josip Kozarac: TENA
14. Vjenceslav Novak: POSLJEDNJI STIPANČIĆI
15. Henrik Ibsen: LUTKINA KUĆA (NORA) 
16. Anton P. Čehov: TRI SESTRE
17. Janko Leskovar: MISAO NA VJEČNOST
18. Ivo Vojnović: DUBROVAČKA TRILOGIJA
19. Antun Gustav Matoš: CAMAO i IZBOR IZ POEZIJE
20. Milan Begović: PUSTOLOV PRED VRATIMA ili BEZ TREĆEGA
21. Milutin Nehajev: BIJEG
22. Ivan Kozarac: ĐUKA BEGOVIĆ

 

Četvrti razred:

1. Marcel Proust: U TRAŽENJU IZGUBLJENA VREMENA (Combray)
2. Luigi Pirandello: ŠEST OSOBA TRAŽI AUTORA
3. Franz Kafka: PROCES i PREOBRAŽAJ
4. Ernest Hemingway: STARAC I MORE ili KOME ZVONO ZVONI
5. Miroslav Krleža: KRALJEVO, BARAKA PET BE, POVRATAK FILIPA LATINOVICZA i GOSPODA GLEMBAJEVI
6. Ivo Andrić: PROKLETA AVLIJA 
7. Bertolt Brecht: MAJKA HRABROST I NJEZINA DJECA
8. Jean Paul Sartre: MUČNINA
9. Albert Camus: STRANAC
10. Eugene lonesco: ĆELAVA PJEVAČICA i STOLICE
11. Samuel Beckett: U OČEKIVANJU GODOTA
12. Mesa Selimović: DERVIŠ I SMRT
13. Petar Šegedin: CRNI SMIJEŠAK
14. Ranko Marinković: RUKE I KIKLOP
15. Antun Šoljan: KRATKI IZLET
16. Ivo Brešan: PREDSTAVA HAMLETA U SELU MRDUŠA DONJA
17. Ivan Aralica: PSI U TRGOVIŠTU ili PUT BEZ SNA
18. Nedjeljko Fabrio: VJEŽBANJE ŽIVOTA ili SMRTVRONSKOGA
19. Pavao Pavličić: KORALJNA VRATA

 

 

Popis djela iz Hrvatske i svjetske književnosti za četverogodišnje strukovne škole


Prvi razred:

1. HOMER, Ilijada 
2. EZOP, Basne 
3. MAŽURANIĆ, Ivana Brlić. Regoč
4. ORWELL, George. Životinjska farma
5. KOLAR, Slavko. Breza, ili  KALEB, Vjekoslav. Gost
6. SOFOKLO. Antigona
7. DRŽIĆ, Marin. Novela od Stanca
8. BIBLIJA,  Knjiga Postanka, Knjiga Izlaska, Evanđelje po Ivanu i Psalmi ( po izboru )
9. HOMER, Odiseja
10. ESHIL, Okovani Prometej
11. PLAUT, Tvrdica, ili Škrtac
12. ALIGHIERI, Dante. Božanstvena komedija 
13. PETRARCA, Francesco. Kanconijer 
14. BOCCACCIO, Giovanni. Dekameron


Drugi razred:

1. CERVANTES, Miguel de. Don Quijote 
2. SHAKESPEARE, William. Hamlet
3. MARULIĆ, Marko. Judita
4. ZORANIĆ, Petar. Planine 
5. HEKTOROVIĆ, Petar. Ribanje i ribarsko prigovaranje 
6. DRŽIĆ, Marin. Dundo Maroje
7. GUNDULIĆ, Ivan. Suze sina razmetnoga, Dubravka, Osman 
8. MOLIERE. Umišljeni bolesnik
9. GOLDONI, Carlo. Krčmarica Mirandolina
10. GOETHE, Johann W. Patnje mladog Werthera
11. MAŽURANIĆ, Ivan. Smrt Smail-age Čengića

 

Treći razred:

1. ŠENOA, August. Zlatarovo zlato
2. BALZAC, Honore de. Otac Goriot
3. DOSTOJEVSKI, Fjodor M. Zločin i kazna
4. TOLSTOJ, Lav N. Ana Karenjina
5. KUMIČIĆ, Eugen. Začuđeni svatovi
6. GJALSKI, Ksaver Šandor. Pod starim krovovima ( izbor )
7. KOVAČIĆ, Ante. U registraturi
8. KOZARAC,  Josip. Oprava, ili Slavonska šuma
9. NOVAK, Vjenceslav. Posljednji Stipančići
10. IBSEN, Henrik. Lutkina kuća ( Nora ), ili Hedda Gabler
11. LESKOVAR, Janko. Misao na vječnost
12. BEGOVIĆ, Milan. Pustolov pred vratima
13. KOZARAC, Ivan. Đuka Begović

 

Četvrti razred:

1. PROUST, Marcel. Combray 
2. KRLEŽA, Miroslav. Khevenhiller, Povratak Filipa Latinovicza, Gospoda Glembajevi
3. ANDRIĆ, Ivo. Prokleta avlija
4. BRECHT, Bertolt. Majka Courage i njezina djeca
5. CAMUS, Albert. Kuga
6. ŠEGEDIN, Petar. Novele ( po izboru )
7. MARINKOVIĆ, Ranko. Kiklop
8. ŠOLJAN, Antun. Luka
9. LUKIĆ, Vitomir. Soba za prolaznike
10. BREŠAN, Ivo. Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja
11. ARALICA, Ivan. Okvir za mržnju

 

 

Popis djela za trogodišnje strukovne škole

 

Prvi razred:

1. HOMER. Ilijada
2. EZOP. Basne
3. MAŽURANIĆ, Ivana Brlić. Šegrt Hlapić, ili Regoč
4. ORWELL, G. Životinjska farma
5. KOLAR, Slavko. Breza
6. KALEB, Vjekoslav. Gost
7. BIBLIJA, Knjiga Postanka, Evanđelje po Ivanu i Psalmi
8. HOMER, Odiseja
9. SOFOKLO, Antigona, ili Kralj Edip
10. PLAUT, Hvalisavi vojnik
11. ALIGHIERI, Dante. Božanstvena komedija, Pakao
12. PETRARCA, Francesco. Kanconijer
13. BOCCACCIO,Giovannni. DEKAMERON
14. CERVANTES, Miguel de. Don Quijote 
15. SHAKESPEARE, William. Hamlet
16. MARULIĆ, Marko. Judita
17. ZORANIĆ, Petar. Planine
18. HEKTOROVIĆ, Petar. Ribanje i ribarsko prigovaranje
19. DRŽIĆ, Marin. Dundo Maroje

 

Drugi razred:

1. GUNDULIĆ, Ivan. Dubravka, Osman
2. MOLIERE, Škrtac
3. MAŽURANIĆ, Ivan. Smrt Smail-agr Čengića
4. ŠENOA, August. Zlatarovo zlato
5. BALZAC, Honore de. Otac Goriot
6. KUMIČIĆ, Eugen. Jelkin bosiljak
7. GJALSKI, Ksaver Šandor. Pod starim krovovima ( izbor )
8. KOVAČIĆ, Ante. U registraturi
9. KOZARAC, Josip. Tena, ili slavonska šuma
10. TOMIĆ, Josip Eugen. Opančareva kći

 

Treći razred:

1. IBSEN, Henrik. Lutkina kuća ( Nora )
2. LESKOVAR, Janko. Misao na vječnost
3. BEGOVIĆ, Milan. Pustolov pred vratima
4. KOZARAC, Ivan. Sudoperka ili Đuka Begović
5. HEMINGWAY, Ernest. Starac i more
6. KRLEŽA, Miroslav. Balade Petrice Kerempuha
7. IONESCO, Eugene. Ćelava pjevačica, ili Stolice
8. MARINKOVIĆ, Ranko. Ruke
9. BREŠAN, Ivo. Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja
10. ARALICA, Ivan. Okvir za mržnju
11. PAVLIČIĆ, Pavao. Dobri duh Zagreba
 

Microsoft Teams

Katalog školske knjižnice

Projekt Pisin toranj - Film

Repozitorij

E-dnevnik

Prijave za maturu i studij